home optie2

BUITENGEWOON beheer openbare ruimte

Buitengewoon is een adviesbureau met passie voor de publieke ruimte. Buitengewoon staat voor een praktische aanpak met korte heldere lijnen. Dat is in de publieke ruimte erg belangrijk om succesvol om te kunnen gaan met de verschillende belangen.

Oscar Mulder en Charlotte van der Hulst, beide ervaren ingenieur, zijn met Buitengewoon begonnen om hun gedachtegoed, een kwalitatieve duurzame leefomgeving, met u te delen. Ze zijn uitstekend in staat u inzicht te geven en te ondersteunen bij beheervraagstukken en beleidsplannen. Met onze ervaring en kijk op de inrichting kunnen wij u daar in adviseren en (tijdelijk) ondersteunen.

 

Less is More, kwaliteit op de juiste plaats

Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte. Less is More is ons motto. Verhoog de ruimtelijke kwaliteit en verminder de onderhoudsinspanning. Beheer is het nieuwe ontwerpen en is de stuwende kracht voor beleving en (bewoners)participatie.

Buitengewoon is bij uitstek in staat om in samenwerking met u een duurzame leefomgeving te realiseren, een publieke ruimte waarin mensen zich prettig voelen, een aantrekkelijke ruimte die beleving en emotie oproept. Mensen komen er graag en uit onderzoek blijkt dit een positieve impact heeft op gedrag.

 

Totale kosten levenscyclus en risicomanagement

Wij vinden het belangrijk dat er naar de totale kosten over de levenscylus wordt gekeken en niet uitsluitend naar beheerskosten of inrichtingskosten. Risicomanagement is hierbij een belangrijk aspect. Binnen de advisering zijn er verschillende instrumenten om een juiste afweging te maken. Zoals het berekenen van onderhoudskosten en het doorreken van de effecten van inrichting en beheer op verschillende kwaliteitsniveaus. Beeldmeetlatten gebruiken om inzage te geven in ruimtelijke kwaliteit. Beleid of beheerplannen maken voor een consistente koers.

 

Samen met en voor onze opdrachtgevers

Wij kunnen u ondersteunen bij succesvolle bewonersparticipatie, verbetering van de uitvoeringsorganisatie en ondersteuning bij uw beheerafdeling of buitendienst. Vanuit de praktijk met onze ruime kennis en ervaring. We doen dit samen met en voor onze opdrachtgevers.

Met enthousiasme en inspiratie vertellen wij u graag wat Buitengewoon voor u kan betekenen.

 

Missie

Less is more. De juiste inrichting en het beheer en onderhoud zorgen voor een verrijking van de leefomgeving. Zorgen dat de basis op orde is, daarna kwaliteit toevoegen waar dat nodig mocht zijn. Dit alles begint al bij het ontwerp van de buitenruimte en de juiste communicatie tussen de actoren.

Less is more staat voor het gebruik maken van de ruimte die er is, daar waar ruimte is kwaliteit creëren. Bijvoorbeeld kiezen voor één stevige boom dan tien iele bomen. De bestendigheid en kwaliteit van het groen zorgen er voor dat bewoners zich verankeren in een wijk: zij herinneren zich nog die eerste zoen bij die boom of daar bij dat muurtje waar ze altijd gingen knikkeren. Een grote boom brengt levendigheid, binding en samenhang in de leefomgeving.

Dit voorbeeld is te vertalen naar alle facetten van de openbare ruimte. Niet de hoeveelheid maar de kwaliteit bepaalt de beleving van de woonomgeving en de beheerkosten hiervan. De visie van Buitengewoon sluit daar naadloos bij aan!