Bezuinigen alleen op beheer en onderhoud is niet meer voldoende!