bollen planten met bewoners_nijedaip

Bewoners planten bollen Nije Daip Paark Nieuw-Buinen

Op 10 december hebben bewoners en kinderen bollen geplant in het nieuwe park. Het betreft een participatieproject waarbij de gemeente Borger Odoorn op een voormalige schoollocatie initiatief heeft genomen om bewoners actief te betrekken bij de inrichting van een nieuw park.

bollen-planten-met-bewoners2bollen-planten-met-bewoners3 bollenplanten-met-bewoners